Ympäristösuojeluviranomaisen tehtävät

Tehtäviin kuuluu mm.:

 • jätehuollon valvonta, roskaaminen
 • jätevesien käsittely haja-asutusalueella
 • vesiliikennerajoitukset:  kunta huolehtii, että ELY-keskuksen ja Trafin päätökset rajoituksista ovat saatavilla.
 • meluilmoitukset
 • leirintäalueet
 • kemikaalien käsittely
 • ilman laatu
 • maa-ainesluvat
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Ympäristöluvat
 • Maatalouden ympäristökuvat
 • ruoppaukset
 • luonnonsuojelu

 • vesiensuojelu
 • moottorikäyttöisten ajoneuvojen kilpailut maastossa ja jäällä:  Kilpailujen tilapäiseen tai toistuvaan järjestämiseen on muiden säädettyjen lupien lisäksi haettava kunnan ympäristöviranomaisen lupa. (Maastoliikennelaki 1710/1995 § 30).
 • moottorikelkkailureitit: Moottorikelkkailureitin perustamiseksi on laadittava reittisuunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. (Maastoliikennelaki 1710/1995 § 15).
 • moottorikäyttöisten kulkuneuvojen kilpailut vesialueella: Kilpailujen tilapäiseen tai toistuvaan järjestämiseen on muiden säädettyjen lupien lisäksi haettava kunnan ympäristöviranomaisen lupa. (Vesiliikennelaki 463/1996 § 21)
 • hakemus liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi (Vesihuoltolaki 119/2001). Katso myös Liittymisvelvollisuus.


 • ojitusasiat: ojituksesta tulee tehdä ilmoitus suoraan ELY-keskukseen 60 päivää ennen ojitukseen ryhtymistä, poikkeuksena pienet ojitusprojektit. Lisätietoja löytyy täältä.
 • Ojitusten riita-asiat ratkaisee kunnan ympäristöviranomainen, joka toimii myös  valvontaviranomaisena vesilain mukaisesti.Viimeksi muokattu: 8.6.2017