Luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen

Rakennus- ja ympäristölautakunta voi hakemuksen perusteella rauhoittaa yksityisellä maalla olevan luonnonmuistomerkin luonnonsuojelulain 26 §:n nojalla. Puut, puuryhmät, siirtolohkareet tai vastaavat luonnonmuodostumat voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkeiksi kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn johdosta.

Alueiden rauhoittaminen

Uudenmaan ELY-keskus voi hakemuksesta perustaa luonnonsuojelualueen yksityismaalle. Luonnonsuojelualueet lisäävät luonnon moninaisuutta ja antavat uhanalaisille lajeille mahdollisuuden löytää elinalueita.


Viimeksi muokattu: 25.1.2017