Jätevesijärjestelmän valinta

Jätevesijärjestelmän valinnalla on vaikutusta päästöihin, ympäristöön, huoltovaatimuksiin, elinikään ja talouteen. Yleisesti on suositeltavaa, että kiinteistön omistaja ottaa yhteyttä ammattitaitoiseen suunnittelijaan jätevesisuunnitelman tekemiseksi toimenpidelupahakemusta varten. Jätevesiasetus on periaatteessa tekniikkaneutraali ja sellaiset järjestelmät, joiden katsotaan täyttävän puhdistusvaatimukset voidaan yleisesti ottaen hyväksyä

WC-veden ja harmaaveden lajittelu antaa suuremman vapauden jätevesijärjestelmän valinnassa


Viimeksi muokattu: 22.9.2015