Lannan varastointi

Valvontailmoitus lannan varastoinnista tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnalle poikkeamisesta varastointitilavuudesta tai patteroinnista nitraattiasetuksen (1250/2014) mukaan.  Ilmoitus tulee antaa vähintään 14 päivää ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, asianomaista lomaketta käyttäen

Viimeksi muokattu: 6.10.2017