Varhaiskasvatussopimus

Jokaiselle päivähoitoon osallistuvalle lapselle tehdään päivähoitosopimus. Sopimuksesta käy ilmi päivähoitoajat, esimerkiksi onko lapsi koko- vai puolipäivähoidossa. Päivähoitomaksut tarkistetaan huhtikuussa päivähoitosopimuksen pohjalta. Päivähoitopaikkaa ei tarvitse hakea uudestaan joka vuosi, mutta päivähoitosopimus tulee palauttaa vuosittain päivitetyin tiedoin. Jos päivähoidon tarpeessa ilmenee muutoksia toimintakauden aikana, muutokset voi lähettää päivähoitokansliaan milloin tahansa.

Päivähoitosopimuksen muutokset ovat aina voimassa vähintään kolme kuukautta. Kesken kauden muutoksia voi tehdä ainoastaan opintojen tai työn takia. Muutokset tulee tehdä viimeistään 14 päivää ennen uuden sopimuksen toivottua alkua. Uusi päivähoitosopimus astuu voimaan kuukauden vaihteesta.


Viimeksi muokattu: 24.10.2017