Varhaiskasvatusmaksut

Inkoon lapsiperheet voivat valita päivähoitoajat ja -maksut seuraavasti:

  • Enintään 20 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

  • Yli 20 tuntia ja alle 25 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 70 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

  • Yli 25 tuntia ja alle 35 tuntia viikossa kestävästä varhaiskasvatuksesta peritään 80 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

  • Vähintään 35 tuntia viikossa kestävästä kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään 100 % maksu.

Kuukausimaksu laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on seuraavan kuukauden alussa. Jos päivähoidossa on samanaikaisesti kaksi tai useampi lapsi, maksusta saa sisaralennusta. 

Päivähoitomaksu perustuu perheen yhteenlaskettuihin tuloihin ja perheen kokoon. Lisätietoa tästä alla olevassa pdf-liitteessä. Jos haluat alennusta lapsesi päivähoitomaksuun, täytä hakemus ja liitä tarvittavat liitteet (esim. palkkatodistus). Hakemusta ei tarvitse täyttää, jos perhe ei ole oikeutettu alennettuun päivähoitomaksuun. Sovitusta päivähoidosta maksetaan tällöin automaattisesti korkein maksu.   

Jos lapsi aloittaa päivähoidossa elokuussa, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 (pdf) (288 KB)

Viimeksi muokattu: 20.12.2017