Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokousaikataulu syksyllä 2017:

Lautakunta kokoontuu seuraavina keskiviikkoina klo 18.00:

30.8
20.9
25.10
29.11
14.12

Jos toiminta edellyttää muutoksia, voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia tai muuttaa sovittuja päivämääriä.

Kunkin kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä 10. päivänä kokouksen jälkeen. Pöytäkirjat on tarkastettava ja allekirjoitettava ennen nähtäville asettamista.
Viimeksi muokattu: 27.6.2017