7.2 Yleinen tuki

Yleisen tuen muotoja ovat:

 • oppilaiden osallisuuden lisääminen

 • elämänhallintataitojen vahvistaminen

 • eriyttäminen

 • tukiopetus

 • avustajapalvelut

 • erityisopettajan konsultointi

 • osa-aikainen erityisopetus

 • ohjaus- ja tukipalvelut

 • oppilashuollolliset tukitoimet

 • oppilaanohjaus

 • tiivis yhteistyö luokanopettajan ja erityisopettajan välillä

 • yhteistyö oppilaan huoltajan kanssa

  Inkoon kouluissa jokaisella oppilaalla on kaavake, joka käydään läpi m m kolmikantakeskustelussa. Siihen merkitään oppilaan saama tuki. Kaavake seuraa oppilaan mukana vuosiluokalta toiselle.

Luokanopettaja vastaa yleisen tuen toteutumisesta omassa luokassaan ja tiedottaa erityisopettajaa ja rehtoria, mikäli tarvitaan lisätukea.

Viimeksi muokattu: 28.7.2016