4.2 Oppimisympäristöt ja työtavat

Paikallisella tasolla opetuksen järjestäjä luo oppimisympäristöjä, jotka tukevat oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimista ja kommunikaatiota. Oppimisympäristöjä ja työtapoja arvioidaan ja kehitetään vuosittain kouluissa henkilökunnan ja oppilaiden välisenä yhteistyönä.

Paikalliset tavoitteet ja erityiskysymykset

  • kaksikielisyyden arvostaminen                                                                                                 

  • ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen painottaminen                                                                

  • saariston, meren ja sataman merkityksen ymmärtäminen                                                                       

  • maatalousperinteen tiedostaminen ja arvostaminen

  • maantieteellisesti isot oppilaaksiottoalueet

  • yläkouluopetus järjestetään naapurikunnissa

  • aktiivinen ja verkostoituva inkoolainen

Inkoon koulut tekevät yhteistyötä ja kehittävät työtapoja ja oppimisympäristöjä, joissa huomioidaan paikalliset erityiskysymykset.

Viimeksi muokattu: 27.7.2016