3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Seitsemän osaamisalueen taidot näkyvät Inkoon kunnan koulujen opetuksessa.

Kaksikielisyyttä ja monikulttuurisuutta vaalitaan ja niiden suomia mahdollisuuksia käytetään opetuksessa. Ne rikastuttavat jokapäiväistä koulutyötä. Oppilaiden ja henkilökunnan välinen yhteistyö vahvistaa molemminpuolista ymmärrystä ja kunnioitusta. Yhteistyö lähiympäristön toimijoiden kanssa luo mahdollisuuksia käyttää eri taitoja arjessa. Vahvistamme koulujen yhteistä toimintakulttuuria järjestämällä yhteisiä opintopäiviä ja vuosikurssittaista yhteistyötä sekä sopimalla yhteisistä viikottaisista kokousajoista, jotka mahdollistavat koulujen väliset tapaamiset. 

Valinnaisaineiden sisällöt laaditaan niin, että niiden avulla toteutetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteita. Käytämme tieto- ja viestintätekniikkaa osana koulun arkea oppilaskeskeisessä opetuksessa niin, että se tukee oppilaan yksilöllistä oppimista. TVT edistää toimintakulttuuria, jossa myös koti ja yhteiskunta tulevat luonnolliseksi osaksi koulua.                                                                                                      

Inkoon kouluissa käytetään eri laitteita monipuolisesti ja pedagogisesti. Oppilaiden tulee peruskouluaikanaan saada mahdollisuus kehittää digitaalista osaamistaan ja hankkia ne taidot ja valmiudet, joita he myöhemmässä oppimisessaan ja opiskelussaan tarvitsevat. Tavoitteena on luoda turvallinen tietoyhteiskunta, jossa kaikilla on samanarvoiset mahdollisuudet käyttää tietotekniikkaa. Ajantasaista ja monipuolista laitteistoa ja tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa käytettäessä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja opetuskokonaisuuksissa ja muussa koulutyössä. Koulujen tieto- ja viestintätekniikan kehittämissuunnitelma tarkentaa näitä tavoitteita ja niihin liittyviä menetelmiä.

Koulujen tavoitteena on saada oppilaat tiedostamaan jokaisen vastuu lähiympäristöstään ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa kestävään kehitykseen. On tärkeää, että henkilökunta on esimerkkinä ja luo oppimisympäristön, jossa tavoitteet voidaan saavuttaa. Kehitämme oppilaiden taitoa olla vastuullisia lähiympäristön ja kulttuuriperinnön vaalijoita. Inkoon kunnan alue on laaja ja siksi on tärkeää, että oppilaat tuntevat oman koulunsa lähiympäristön ja kunnan merkittävät alueet, kuten Kopparnäsin, Koivuniemen (Björkudden), Gammelgårdenin kotiseutumuseon, Fagervikin, Inkoon kirkon, pienvenesataman ja elävän maaseudun. Koulujen lukuvuosisuunnitelmassa kuvaillaan, millaisia kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä aiotaan tehdä.

Rehtorit ja sivistysjohtaja arvioivat ja kehittävät säännöllisesti laaja-alaisen oppimisen toteutumista.

Viimeksi muokattu: 27.7.2016