12.5 Oppiaineet

Elämänkatsomustieto
Historia
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Matematiikka
Musiikki
Oppilaanohjaus
Toinen kotimainen kieli
     Ruotsin kieli
Uskonto
     Evankelisluterilainen uskonto
     Ortodoksinen uskonto
Vieraat kielet
     Englanti
Yhteiskuntaoppi
Ympäristöoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus

Viimeksi muokattu: 21.10.2016