12. Vuosiluokat 3-6

12.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe
12.2 Oppijana kehittyminen
12.3 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe
12.4 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6
12.5 Oppiaineet
Elämänkatsomustieto
Historia
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Matematiikka
Musiikki
Oppilaanohjaus
Toinen kotimainen kieli
     Ruotsin kieli
Uskonto
     Evankelisluterilainen uskonto
     Ortodoksinen uskonto
Vieraat kielet
     Englanti
Yhteiskuntaoppi
Ympäristöoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus


Viimeksi muokattu: 21.10.2016