11.5 Oppiaineet

Elämänkatsomustieto
Kuvataide
Käsityö
Liikunta
Matematiikka
Musiikki
Oppilaanohjaus
Toinen kotimainen kieli
     Ruotsin kieli
Uskonto
     Evankelisluterilainen uskonto
     Ortodoksiuskonto
Vieraat kielet    
     Englanti
Ympäristöoppi
Äidinkieli ja kirjallisuus

Viimeksi muokattu: 21.10.2016