Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja vierailee Inkoon kouluissa lukuvuoden aikana ja toimii koulun tiloissa. Täältä näet vastaanottoajat.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata mahdollisimman terve kasvu ja kehitys kaikille lapsille ja nuorille, edistää terveitä elämäntapoja sekä luoda perusta terveelle aikuisuudelle. Kouluterveydenhuolto on yleistä terveydenhuoltoa lapsille ja nuorille, ja se kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan. Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle, ja yhteistyötä tehdään vanhempien ja oppilashuollon kanssa. Terveystarkastuksissa seurataan mm. lapsen fyysistä kasvua ja kehitystä. Psyykkinen ja sosiaalinen terveys sekä perhe- ja kaverisuhteet ovat keskeisessä asemassa. Oppilailla on myös mahdollisuus käydä kouluterveydenhoitajan luona koulupäivän aikana ilman ajanvarausta.

Kouluterveydenhuollon asiantuntemusta tarvitsevat ennen kaikkea ne lapset ja nuoret, joiden erityistarpeet ja -piirteet muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. Salassapitomääräysten takia kouluterveydenhuollolla ei välttämättä ole käytettävissä koululle jätettyjä asiakirjoja, sillä koulu kuuluu sivistystoimen ja kouluterveydenhuolto sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin. Tämän vuoksi on toivottavaa, että huoltajat toimittavat oppilaan terveyttä koskevat asiakirjat myös kouluterveydenhuoltoon. Terveydenhuollon tiedot oppilaan koulunkäyntiin vaikuttavista sairauksista, niiden hoidosta ja kuntoutustoimenpiteistä tulee aina olla ajantasalla. On toivottavaa, että huoltajat ilmoittavat aina terveydenhuoltoon lapsen terveydessä tapahtuvista muutoksista, muualla saaduista rokotuksista ja rokotuksiin vaikuttavista terveydellisistä esteistä.


neuvokasperhe_360x120


Viimeksi muokattu: 19.4.2017