Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavattavissa kaikissa Inkoon kouluissa.

Koulupsykologi työskentelee yksittäisten oppilaiden, heidän perheidensä ja opettajien kanssa luodakseen hyvät edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille ja oppimiselle kouluissa. Koulupsykologi toimii opettajien ja vanhempien neuvonantajana asioissa, jotka koskevat lasten kehitystä ja oppimista, ja he voivat tukea oppilaita ja perheitä erilaisissa vaikeuksissa ja elämänvaiheissa. Koulupsykologilla on vaitiolovelvollisuus.  

Koulupsykologi kuuluu koulun oppilashuoltoryhmään ja saa siltä usein tiedon oppilaasta, joka ehkä tarvitsee koulupsykologin tukea. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulupsykologiin myös suoraan ja esittää kysymyksiä lapsen kehityksestä, oppimisesta, suhteista tai käytöksestä. Jos koulupsykologi alkaa työskennellä oppilaan kanssa henkilökohtaisesti, se tapahtuu aina läheisessä yhteistyössä oppilaan ja hänen perheensä kanssa. 

Vastaanottoajat

Koulupsykologi on tavoitettavissa kouluilla ajanvarauksella. Koulupsykologi on pääsääntöisesti tavoiteltavissa ma-to klo 9-14. Katso yhteystiedot oikealla.


Viimeksi muokattu: 29.11.2017