5.3 Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä
yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä
tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään esiopetuksen opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä.
Huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana lapsen tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa soveltuvia materiaaleja ja välineitä, esiopetukseen soveltuvia opetusohjelmia ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää yleisen tuen aikana.

Yleisen tuen muotoja
- lapsen osallisuuden lisääminen
- oman elämän hallinnan taitojen vahvistaminen
- eriyttäminen
- osa-aikainen erityisopetus
- avustajapalvelut
- neuvonpito erityislastentarhanopettajan kanssa
- ohjanta- ja tukipalvelut
- oppilashuollon tukipalvelut
- esikoulunopettajan ja erityislastentarhanopettajan välinen tiivis yhteistyö
- yhteistyö lapsen huoltajien kanssa

Viimeksi muokattu: 7.9.2016