2.3 Arvoperusta

Inkoon kunnan esikoulun ja koulun yhteinen arvopohja on luotu oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan arvojen perusteella. Sitä seurataan ja arvioidaan vuosittain yhteistyössä lasten, oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Inkoon arvopohja on:
Toimimme Inkoon kouluissa niin, että jokainen lapsi oppii hyväksymään ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöään. Edistämme erilaisuuden näkemistä vahvuutena. Pidämme huolta siitä, että oppimis- ja kasvuympäristö on turvallinen.

Oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan arvopohjaViimeksi muokattu: 7.9.2016