Toiminnan seuranta ja arviointi

Kunnan tulee sekä arvioida tarjoamaansa aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen seurantaan. Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa.(Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011)

juoksuInkoon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnassa toiminnan toteutuminen ja asiakastyytyväisyys varmistetaan arviointikyselyin ja niiden tulokset huomioidaan toiminnan arvioinnissa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Arviointikyselyiden kohderyhmistä päätetään erikseen Opetushallituksen ohjeita noudattaen. Valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tulokset saadaan Opetushallitukselta ja ne toimitetaan tiedoksi lautakuntaan vuosittain.

Arviointikyselyiden pohjalta pyritään selvittämään ovatko iltapäivätoiminnassa mukana olevat tahot tyytyväisiä toiminnan järjestämiseen sekä toteutuvatko toiminnalle asetetut tavoitteet asiakkaiden näkökulmasta. Kunnan ja palveluntuottajien on oltava tarvittaessa valmiita muuttamaan toimintaansa saadun palautteen mukaan.


Ajankohtaista

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun seurantakyselyn tulokset ovat valmistuneet

Vuoden 2016 aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely on tarkoitettu:

  •  Lapsille, jotka ovat osallistuneet aamu- tai iltapäivätoimintaan kuluneen lukuvuoden 2015- 2016 aikana
  • Huoltajille, joiden lapset ovat osallistuneet toimintaan kuluneen lukuvuoden 2015- 2016 aikana sekä
  • Huoltajille, joiden lapset osallistuvat toimintaan tulevana lukuvuonna 2016- 2017
  • Henkilökunnan jäsenille, jotka työskentelevät tai tulevat työskentelemään säännöllisesti aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten kanssa

Inkoon kunta kehittää aamu- ja iltapäivätoimintaa yhteistyössä ja kuunnellen toimintapaikkojen, koulujen, lasten, huoltajien sekä sivistys- ja sosiaalitoimen mielipiteitä. Laadukkaasti suunniteltu ja toteutettu aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa parhaan mahdollisen tuen lasten koulunkäyn­nin, vanhempien työelämän ja perheiden vapaa-ajan yhteensovittamiseksi.

Vuosittaisen laadun seurannan tavoitteena on turvata aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteiden toteutuminen, lisätä tavoitteellisuutta sekä edistää laadun kehittämistä. On tärkeää miettiä missä onnistuttiin, mikä ei toiminut ja miten kehittää aamu- ja iltapäivätoimintaa yhä paremmaksi.Viimeksi muokattu: 24.4.2017