Liittyminen vesihuoltolaitokseen

Toiminta-alueet

Vesihuoltolaitokselle on vahvistettu toiminta-alueet seuraaville vesihuoltopalveluille:

Vesi (talousvesi)

Jätevesi (pesu-, tiski- käymäläjätevedet)

Hulevedet (sade-, ojitus- ja sulamisvedet)        

Asiakkailta veloitettavat maksut ilmenevät vesihuoltolaitoksen taksasta.

Liittymishakemus

Hakemus liittymisestä vesihuoltolaitoksen johtoverkkoon toimitetaan vesihuoltolaitokselle rakennuslupaa haettaessa, jos rakennuspaikka sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

Liittymistä on syytä anoa hyvissä ajoin, jotta vesihuoltolaitos ehtii antaa lausuntonsa liittämispisteestä. LVI-piirustukset on jätettävä vesihuoltolaitokselle 2 kappaleena. Piirustukset laativa LVI-suunnittelija määrää liittymän koot.

Liittäminen

Liittämistyön suorittaa vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos edellyttää, että LVI-piirustukset jätetään ennen liittämisen suorittamista. Liitettävä kiinteistö vastaa kaivuutöistä ja putken hankinnasta ja asennuksesta. Vesihuoltolaitos laskuttaa liittämistyöstä ja osista (satula, venttiili, venttiilikara, venttiilihattu, jos liittämispaikka on kadulla, ja jätevesiputken liitoskappale sekä vesimittarin asennus) voimassa olevan taksan mukaan.

Muilta osin ovat voimassa Inkoon Vesi-vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot.

Liittämisestä on sovittava noin viikko etukäteen vesihuoltopäällikön kanssa, +358 9 2951 5329 tai +358 9 2951 5331


Viimeksi muokattu: 8.6.2017