Klinik_Pro_Banneri_Inkoo_555x227,5_FINAL

Lastenneuvola

Lastenneuvolan kohderyhmänä ovat lapsiperheet vauvasta kouluikään saakka. Tavoitteena on kasvavan lapsen turvallisen ja täysipainoisen kehityksen tukeminen ja perheen pitkäjänteinen auttaminen vanhemmuuden haasteissa.   

Lastenneuvolan arkipäivää

Terveydenhoitaja tapaa alle puolivuotiaan lapsen perheen kuukausittain ja joka toinen kuukausi lapsen ollessa 6-12 kuukauden ikäinen. Toisen ikävuoden aikana tavataan puolen vuoden välein. 2-5-vuotiaille lapsille tarjotaan määräaikaistarkastukset kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Lääkärin tekemät tarkastukset järjestetään suositusten mukaisesti.

4-vuotiaan päivähoidossa olevan lapsen kehityksen arviointi toteutetaan yhteistyössä päivähoidon kanssa LENE-arviointimenetelmän avulla (lapsen neurologisen kehityksen arviointi).   

Lastenneuvolan keskeisiä tehtäviä ovat koko perheen terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, rokotustoiminta, erilaiset seulonnat sekä vanhemmuuden tukeminen. Lapsen kasvun ja kehityksen seuranta sekä mahdollisten kasvu- tai kehityspoikkeamien varhainen toteaminen sekä hoitoonohjaus ovat neuvolan perinteisiä toimintamuotoja.

Neuvolan perhetyöhön kuuluu myös perheohjaaja. Perheohjaaja voi auttaa ja ohjata perhettä, jos vanhemman jaksamisessa, parisuhteessa tai lapsen kasvatuksessa on vaikeuksia, eivätkä omat voimavarat tahdo riittää. Perhetyö on kestoltaan lyhytaikaista ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Huoltajat voivat olla yhteydessä perheohjaajaan puhelimitse tai keskustella tuen tarpeestaan neuvolassa.  


Viimeksi muokattu: 20.3.2018