Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulain mukaan lapsi voi yksin tai yhdessä vanhempiensa kanssa pyytää arviota lastensuojelun tarpeesta. 

Viranomaiset ja muut ammattihenkilöt ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen epäillessään lapsen kaltoinkohtelua.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä
.

Lastensuojeluilmoituslomake


Viimeksi muokattu: 14.6.2017