Lastensuojelu

Kaikilla lapsilla on lain mukaan oikeus turvalliseen lapsuuteen.  

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen ja kasvattajien tukeminen kasvatustehtävässä. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehittymiseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelu voi olla vanhemmuuden tukemista, paikkaamista tai äärimmillään sen korvaamista. Ensisijaisesti kuitenkin pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojeluna järjestetään lapselle ja perheelle erilaisia tukitoimia avohuoltona. Tilanteen vaatiessa lastensuojeluna voidaan järjestää lapsen hoito ja kasvatus kodin ulkopuolella. Lastensuojelulla on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus toimia, vaikka asiakas ei haluaisi, jos lapsen etu vaatii puuttumista perheen tilanteeseen.

Lastensuojelun asiakkaaksi voi tulla lapsen tai huoltajan omasta pyynnöstä tai lastensuojeluilmoituksen kautta. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. 

Työ on luottamuksellista ja työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.

Lue lisää lastensuojelusta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivustolta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivustolta löytyy lastensuojeluilmoituslomake.


Viimeksi muokattu: 15.6.2017