Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa

  • ohjausta

  • neuvontaa

  • sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja

  • tukitoimien järjestämistä

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien ihmisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa ja selviytymistä.

Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Sosiaalityön palveluja järjestetään lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, maahanmuuttajille, työttömille, asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville, veteraaneille sekä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille.


Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityö

Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaiden kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakkaita muutoksiin.

Aikuissosiaalityö voi olla mm. taloudellista tukea, tukea koulutukseen ja työllistymiseen sekä tukea päihteettömyyteen ja hoitoon ohjaukseen.

Lapsiperheiden sosiaalityössä huomioidaan aikuisten lisäksi myös perheen lapset. Lapsen etu on aina ensisijainen. Lapsiperheiden sosiaalityö sisältää aikuissosiaalityön lisäksi myös perheelle tarjottavan avun, jolla tuetaan perheen toimintakykyä, voimavaroja, vuorovaikutustaitoja sekä autetaan vanhempia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.Viimeksi muokattu: 19.10.2017