Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön henkilökunta tukee, auttaa ja neuvoo erilaisissa sosiaalisissa ja taloudellisissa pulmatilanteissa. Tavoitteena on auttaa ja tukea apua tarvitsevia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosiaalityössä käytetään sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan työn muotoja.

Palvelut voidaan jakaa kahteen pääryhmään:

  •  sosiaalipalvelut aikuisille (esim. täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki) ja
  •  sosiaalipalvelut lapsiperheille (esim. lastensuojelu)

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen/perheen tuen tarpeen arvioimiseksi (sosiaalihuoltolaki 35 §)


Valkohäntäpeura

Viimeksi muokattu: 28.3.2017