Edunvalvonta

Edunvalvoja

  • toimii päämiehensä tukihenkilönä
  • hoitaa apua tarvitsevan henkilön taloudelliset asiat joko yhdessä hänen kanssaan tai hänen puolestaan, kun henkilö ei itse kykene valvomaan etuaan tai huolehtimaan omaisuudestaan   
  • huolehtii, että päämies saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen  
  • on tarvittaessa yhteistyössä esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

Viimeksi muokattu: 25.1.2017