Työtavat

Etsivässä nuorisotyössä keskeistä on:

  1.  Yhdessä nuoren kanssa kehittää ja ylläpitää toimivia verkostoja
  2. Empaattisen lähestymistavan, aktiivisen kuuntelun ja kehittävän dialogin kautta
  • tukea nuorta tunnistamaan omat tarpeensa ja erottamaan ne hetken mielijohteista
  • tukea nuorta kehittämään kykyänsä ilmaista tarpeitaan sekä
  • luomaan rakentavia, pitkälle kantavia tapoja niiden tyydyttämiseen
  • motivoida ja tukea nuorta ylläpitämään tasapainoista ja tervettä elämäntapaa
  • yhdessä tunnistaa kehitystä estäviä tekijöitä ja selviytyä niistä, ja täten
  • vahvistaa nuoren itsetuntoa sekä
  • löytää ja hyödyntää niin sisäisiä kuin ulkoisia voimavaroja


Viimeksi muokattu: 8.10.2015