Manneralueiden yleiskaava

Manneralueiden yleiskaavaehdotus nähtävillä 20.3-23.4.2017

Kaavakartta (pdf) (34 MB)

Kaavakartta A3 (pdf) (29.8 MB)

Kaavaselostus (pdf) (5 MB)

Kaavamerkinnät ja -määräykset (pdf) (297.4 KB)

Liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.11.2016 (pdf) (842.5 KB)

Vyöhykeanalyysi (pdf) (2.1 MB)

Luontokohteet (pdf) (50 KB)

Kulttuurimaisemat (pdf) (27.1 KB)

Rakennettu kulttuuriympäristö (pdf) (390.7 KB)

Kiinteät muinaisjäännökset (pdf) (175.6 KB)

Natura-arvioinnin tarveharkinta (pdf) (739.6 KB)

Tilakohtaiset rakennusoikeudet:

Kyläaluekohtaiset rakentamistarkastelut (pdf) (34.1 MB)

Mitoitustiedot kiinteistöittäin (pdf) (135.6 KB)
Mitoitustiedot kiinteistöittäin_2016_02_08 (xlsx) (2.5 MB)

Vastineet lausunnoista ja muistutuksista:

Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin (pdf) (81.2 KB)

Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen maanomistajamielipiteisiin (pdf) (130.4 KB)


Selvitykset:

Luontoselvitys 3.8.2015 (pdf) (7.7 MB)

Luontoselvityksen karttaliitteet (pdf) (27.2 MB)

Kommenttilomake 2017 (docx) (15.2 KB)

Aikaisempi käsittely:

Strateginen yleiskaava

Info yleisötilaisuudet (pdf) (15.4 MB)

Linkki projektisivuille.

Projektisivuille tulee kaikki materiaali koskien strategista yleiskaavaa.

Valmistelumateriaali nähtävillä 12.11-12.11.2012

Luonnos 19102012 (pdf) (9.9 MB)

Luonnos 19102012 A3 (pdf) (9.9 MB)

Kaavamerkinnät ja –määräykset 091112.pdf (pdf) (154.6 KB)

Luonnosselostus 09112012[1] (pdf) (5.2 MB)

Kulttuurimaisemaselvitys

Rakennettu kulttuuriympäristö 191012 (pdf) (7.8 MB)

Rakennetun kulttuuriymp kartta 1 (pdf) (10 MB)

Rakennetun kulttuuriymp kartta 2 (pdf) (10.1 MB)

Rakennetun kulttuuriymp kartta 3 (pdf) (9.1 MB)

Rakennetun kulttuuriymp kartta 4 (pdf) (3.9 MB)


Mitoitus_19112012 (xlsx) (1.5 MB)

Mitoitus luonnos 09112012 (pdf) (3.5 MB)

Edeltävät käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.2-26.3.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf) (1.1 MB)


Viimeksi muokattu: 21.3.2017