Rakennuslupahakemus  

Rakennuslupahakemus jätetään alla mainittuine liitteineen. Hakemus on jätettävä vähintään 3 viikkoa ennen rakennus- ja ympäristölautakunnan kokousta. Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa (ei kuitenkaan heinäkuussa). Tarkista kokouspäivät rakennustarkastustoimistosta. Kaikkien, joilla on rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeus on allekirjoitettava hakemus. Tarvittaessa voi käyttää valtakirjaa.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat

Rakennuslupahakemus 
1 kpl
 Rakennushanke (RH1)-lomake
 1 kpl/rakennus

Omistus- tai hallintaoikeuden osoittavat asiakirjat: esim. lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja, esisopimus (ei 3 kk vanhempi)

1 kpl

Kiinteistörekisteriote (ei 3 kk vanhempi)

1 kpl

Asemapiirros (1:500 tai 1:1000 paikasta riippuen). Asemapiirrokseksi ei käy karttakopio tai karttasuurennos, vaan se piirretään kartta- ja kaava-aineistoa ja tontilla suoritettuja mittauksia hyväksi käyttäen oikeaan mittakaavaan. Asemapiirrustukset sidotaan seläkkeistä yhteen pääpiirustusten kanssa.

3 kpl + 1 sähköisesti pdf sähköpostiin

Pääpiirustukset (1:100 tai 1:50)seläkkeineen ja sidottu asemapiirrustusten kanssa yhteen.

3 sarjaa + 1 sähköisesti pdf

Savuhormin detaljipiirustus (1:20)

3 kpl

Jätevesijärjestelmän piirustukset (1:50)

3 kpl

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

1 kpl

Väritysehdotus

1 kpl

Rakennushankkeesta ilmoittaminen rajanaapureille

1/naapuri

Rakennushankeesta ilmoittaminen rakentaessa lähelle rajaa  1/naapuri (tarvittaessa)
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen
Täältä lisätietoa liittymisestä

1 kpl 


Energiatodistus

1kpl/omakotitalo

Tarvittaessa liittymislupa yleiselle tielle tai selvitys tieoikeudesta

1 kpl

Tarvittaessa lainvoimainen poikkeuslupa tai suunnittelutarveratkaisupäätös

1 kpl


Ennen rakennushankkeen aloittamista on jätettävä seuraavat asiakirjat

Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi    

1 kpl

-   

Hakemus vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöiden työnjohtajaksi    

1 kpl   


Koko maalle yhteisiä lomakkeita voi tulostaa porttaalista www.suomi.fi, lomakkeet löydät myös Rakentajan lomakkeet-osista. Voit tilata Inkoon kunnan rakennustoimistosta.

Lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteriotteen sekä kiinteistörekisterikarttoja voi tilata Maanmittaustoimistosta, 029 530 1110 (valtakunnallinen, suomenkielinen palvelu), osoite  Kalevankatu 4 (Kauppakeskus Lohjantähti), 08100 LOHJA tai Pasilan virastokeskuksesta,  Opastinsilta 12 K, 00520 HELSINKI. Voidaan maksua vastaan tilata myös kunnalta.

Täältä lisätietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja täältä lisätietoa kunnalliseen vesihuoltolaitoksen liittymisestä.

Yhteyshenkilö: Susanna Niiranen, (09) 2951 5325, sähköposti etunimi.sukunimi@inga.fi


Viimeksi muokattu: 8.3.2017