Rakennuslupahakemus  

Rakennuslupahakemus jätetään alla mainittuine liitteineen.

Rakentamisen lupahakemukset voi toimittaa suoraan rakennustarkastajalle tai hallintoassistentille. Hakemukset voi toimittaa myös postitse, osoitteeseen:

Inkoon kunta
Rakennusvalvonta
Rantatie 2
10210 Inkoo

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen lupapalvelu Lupapiste.fi. Jatkossa rakennuslupaa voidaan hakea sähköisesti. Jos lupa liitteineen haetaan sähköisesti, pitää toimittaa yksi sarja pääpiirustuksia ja asemapiirros, sekä yksi sarja erikoispiirustuksia paperisena arkistointia varten rakennusvalvontaan. Jos hakija haluaa, että toimitetaan leimatut piirustukset (asemapiirros ja pääpiirustukset) postitse, niin tarvitaan kaksi sarjaa asemapiirros ja pääpiirustuksia. Lupahakemus liitteineen voidaan jatkossakin toimittaa paperilla. Jos lupa haetaan paperilla rakennusvalvontaan pitää toimittaa pääpiirustukset ja asemapiirros myös sähköisesti (pdf) sähköpostiin byggmiljo@inkoo.fi

Kaikkien, joilla on rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeus on allekirjoitettava hakemus. Tarvittaessa voi käyttää valtakirjaa.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat

Rakennuslupahakemus 
1 kpl
 Rakennushanke (RH1)-lomake
 1 kpl/rakennus

Omistus- tai hallintaoikeuden osoittavat asiakirjat: esim. lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja, esisopimus (ei 3 kk vanhempi)

1 kpl

Kiinteistörekisteriote (ei 3 kk vanhempi)

1 kpl

Asemapiirros (1:500 tai 1:1000 paikasta riippuen). Asemapiirrokseksi ei käy karttakopio tai karttasuurennos, vaan se piirretään kartta- ja kaava-aineistoa ja tontilla suoritettuja mittauksia hyväksi käyttäen oikeaan mittakaavaan. Asemapiirrustukset sidotaan seläkkeistä yhteen pääpiirustusten kanssa.

2 kpl + 1 sähköisesti pdf sähköpostiin

Pääpiirustukset (1:100 tai 1:50)seläkkeineen ja sidottu asemapiirrustusten kanssa yhteen.

2 sarjaa + 1 sähköisesti pdf

Savuhormin detaljipiirustus (1:20)

2 kpl

Jätevesijärjestelmän piirustukset (1:50)

2 kpl

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

1 kpl

Väritysehdotus

1 kpl

Rakennushankkeesta ilmoittaminen rajanaapureille

1/naapuri

Rakennushankeesta ilmoittaminen rakentaessa lähelle rajaa  1/naapuri (tarvittaessa)
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen
Täältä lisätietoa liittymisestä

1 kpl 


Energiatodistus

1kpl/omakotitalo

Tarvittaessa liittymislupa yleiselle tielle tai selvitys tieoikeudesta

1 kpl

Tarvittaessa lainvoimainen poikkeuslupa tai suunnittelutarveratkaisupäätös

1 kpl


Ennen rakennushankkeen aloittamista on jätettävä seuraavat asiakirjat

Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi    

1 kpl

-   

Hakemus vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöiden työnjohtajaksi    

1 kpl   


Koko maalle yhteisiä lomakkeita voi tulostaa porttaalista www.suomi.fi, lomakkeet löydät myös Rakentajan lomakkeet-osista. Voit tilata Inkoon kunnan rakennustoimistosta.

Lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteriotteen sekä kiinteistörekisterikarttoja voi tilata Maanmittaustoimistosta, 029 530 1110 (valtakunnallinen, suomenkielinen palvelu), osoite  Kalevankatu 4 (Kauppakeskus Lohjantähti), 08100 LOHJA tai Pasilan virastokeskuksesta,  Opastinsilta 12 K, 00520 HELSINKI. Voidaan maksua vastaan tilata myös kunnalta.

Täältä lisätietoa haja-asutuksen jätevesien käsittelystä ja täältä lisätietoa kunnalliseen vesihuoltolaitoksen liittymisestä.

Yhteyshenkilö: Susanna Niiranen, +358 50 440 5840, sähköposti etunimi.sukunimi@inga.fi


Viimeksi muokattu: 11.9.2017