Rakentamisen luvat

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia rakentamisen laajuudesta riippuen.

Luvista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa,  -asetuksessa ja Inkoon rakennusjärjestyksessä.

Rakentamisen lupahakemukset voi toimittaa suoraan rakennustarkastajalle tai hallintoassistentille. Hakemukset voi toimittaa myös postitse, osoitteeseen:

Inkoon kunta
Rakennusvalvonta
Rantatie 2
10210 Inkoo

Rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön sähköinen lupapalvelu Lupapiste.fi. Jatkossa rakennuslupaa voidaan hakea sähköisesti. Jos lupa liitteineen haetaan sähköisesti, pitää toimittaa yksi sarja pääpiirustuksia ja asemapiirros, sekä yksi sarja erikoispiirustuksia paperisena arkistointia varten rakennusvalvontaan. Jos hakija haluaa, että toimitetaan leimatut piirustukset (asemapiirros ja pääpiirustukset) postitse, niin tarvitaan kaksi sarjaa asemapiirros ja pääpiirustuksia. Lupahakemus liitteineen voidaan jatkossakin toimittaa paperilla. Jos lupa haetaan paperilla rakennusvalvontaan pitää toimittaa pääpiirustukset ja asemapiirros myös sähköisesti (pdf) sähköpostiin byggmiljo@inkoo.fi


Viimeksi muokattu: 8.6.2017