Rakentajan lomakkeet

Voit siirtää lomakkeen omaan työasemaasi ja lomakkeen lajista riippuen joko tulostaa lomakkeen ja täyttää sen käsin tai täyttää sen ensin kuvaruudulla ja tulostaa sen sitten.

Lomakkeen täyttötavasta riippumatta lomake tulee toimittaa Inkoon kunnalle postitse tai henkilökohtaisesti. Lomakkeen sähköinen lähettäminen ei tässä vaiheessa ole vielä mahdollista.

Pdf.lomakeet edellyttävät että koneeseesi on asennettu Adoben Acrobat Reader -ohjelmisto, joka on ilmainen ja jonka voit ladata napsauttamalla tästä.

Voit myös noutaa lomakkeet Inkoon kunnan rakennustoimistosta tai pyytää että lomakkeet lähetetään postitse, puh. (09) 2951 5325.

Lomakkeita www.suomi.fi palvelusta

Koko maalle yhteisiä lomakkeita voit hakea porttaalista www.suomi.fi > Asiointi ja lomakkeet (Asuminen ja rakentaminen). Muun muassa seuraavat lomakkeet löytyvät sieltä:

Hakemus: suunnittelutarveratkaisu (MRL 137 §) tai poikkeaminen (MRL 171-174 §)
Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi
Hakemus vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöiden työnjohtajaksi
Rakennushanke (RH 1) -lomake
Rakennuslupahakemus/Toimenpidelupahakemus/Toimenpideilmoitus/ Purkamislupahakemus

Kunnan omia lomakkeita

Rakennuslupahakemus
Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
Rakennusluvan pidentäminen
Väritysehdotus
Väritysehdotus
Rakennushankkeesta ilmoittaminen rajanaapureille Rakennushankkeesta ilmoittaminen rajanaapureille     
Rajanaapurin kuuleminen rakentaessa rajan lähelle 
Hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen 

Vastaavan työnjohtajan lomakkeet

Jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja
Rakennustyön tarkastusasiakirja

 Muut lomakkeet

Jätevesijärjestelmän selvitys
Opas rakennuksen purkajalle
Rakennusjäteselvitys
Jätepihin rakentajan opas

Viimeksi muokattu: 13.5.2015