Rakennustarkastus

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo ja ohjeistaa rakentamista maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.

Rakennusvalvontapäällikkö

Rakennusvalvontapäällikkö johtaa rakennustarkastustoimen toimintaa ja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä. Tiedottaa rakennusoikeuksista, poikkeuslupamenettelystä, kaavoitustilanteesta ym. Vastaa korjausavustuksista.

Rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja suorittaa useimmat tarkastukset ja tiedottaa rakennusteknisistä asioista.

Rakennusvalvontapäällikkö ja/tai rakennustarkastaja voi ratkaista virkamiestasolla asiat, jotka koskevat täydentävää rakentamista seuraavasti:

  • talousrakennukset: enintään 100 m² , ei kuitenkaan venevajat, saunat, työpajat, kuivaamot tai hakelämpökeskukset
  • vapaa-ajan asunnon laajennus, kun laajennus ei ylitä 50%
  • omakotitalon rakentaminen ja laajentaminen asemakaavan mukaan
  • toimenpideluvat
  • ilmoitusasiat
  • vastaavaa työnjohtajaa koskevat hakemukset
Hallintoassistentti

Hallintoassistentti hoitaa asiakaspalvelua, antaa tietoja myönnetyistä luvista ja toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan sihteerinä. Viimeksi muokattu: 9.3.2017