Rakennus- ja ympäristölautakunta


Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on mm:

  • valvoa rakennustoimintaa ja maa-ainesten ottamista kunnassa
  • vahvistaa haja-asutusalueiden teiden nimet
  • tehdä päätöksiä poikkeusluvista tai suunnittelutarpeesta
  • toimia kunnan ympäristöviranomaisena
  •  asemakaavan  ajanmukaisuudesta  (MRL  60  §),  kaavaehdotuksen  nähtäville  asettamisesta
    (MRL  65  §,  MRA  19  §,  MRA  27  §)  ja  sen  esittämisestä  kunnanhallituksen  ja  edelleen
    valtuuston hyväksyttäväksi, 
  • kaavaehdotuksen  nähtäville  asettamisesta  (MRL  65  §,  MRA  19  §,  MRA  27  §)  ja  sen
    esittämisestä kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, 
  • osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksymisestä (MRL 63 §), 
  • rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettamisesta laadittaessa asema- ja yleiskaavaa
    (MRL 38 § ja 53 §),

Viimeksi muokattu: 30.11.2017