Rakennus- ja ympäristölautakunta


Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Ylimääräisiä kokouksia voidaan pitää tarvittaessa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävänä on mm:

  • valvoa rakennustoimintaa ja maa-ainesten ottamista kunnassa
  • myöntää rakennusluvat
  • vahvistaa haja-asutusalueiden teiden nimet ja osoitenumerot
  • tehdä päätöksiä poikkeusluvista tai suunnittelutarpeesta
  • antaa maankäytön suunnittelua koskevia lausuntoja
  • toimia kunnan ympäristöviranomaisena

Viimeksi muokattu: 9.1.2017