Kuntien myöntämät korjaus- ja energia-avustukset

Lisätietoja Ara

Korjaus- ja energia-avustuksia myöntävät osittain kunnat, osittain ARA.

Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat puolestaan ilmoittavat hakuajan päätyttyä ARAlle määrärahatarpeensa myöntämiinsä avustuksiin ja ARA osoittaa määrärahaosuudet kunnille.


Viimeksi muokattu: 6.5.2015