Vammaisneuvosto

Jäsenet

Veijo Meriaho
(varajäsen Veikko Niiranen)

Carita Viljanen
(varajäsen Silja Rantanen-Niiranen)

Rosita Ahlgren
(varajäsen Tuula Okkonen)

Elina Ahde, teknisen lautakunnan edustaja 
(varajäsen Monika Westermarck)

Andreas Elfving, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustaja
(varajäsen Lars Lindholm)

Inkoon Vammaisneuvosto

  • on kunnan vammaisten asiantuntijaelin ja vaikutuskanava.
  • pyrkii vaikuttamaan mm. siihen, että vammaiset voivat käyttää kunnan peruspalveluja.

  • Neuvosto tekee aloitteita ja antaa ehdotuksia vammaisten elinolosuhteiden parantamiseksi.

  • tavoitteena on taata vammaisille mahdollisimman itsenäinen, arvokas ja rikas elämä.


Viimeksi muokattu: 27.2.2018