Vammaisneuvosto

Inkoon Vammaisneuvosto

  • on kunnan vammaisten asiantuntijaelin ja vaikutuskanava.
  • pyrkii vaikuttamaan mm. siihen, että vammaiset voivat käyttää kunnan peruspalveluja.

  • Neuvosto tekee aloitteita ja antaa ehdotuksia vammaisten elinolosuhteiden parantamiseksi.

  • tavoitteena on taata vammaisille mahdollisimman itsenäinen, arvokas ja rikas elämä.

Kunnanhallitus nimeää vaikuttamistoimielimet ja antaa ohjeet syksyn 2017 aikana.Viimeksi muokattu: 13.6.2017