Nuorisofoorumi

Jäsenet

Odessa Holmberg, Källhagens skola
(varajäsen Linda Österman)

Jaakko Meriaho, Järnefeltin koulu
(varajäsen Frans Wilhola)

Jojje Öberg, Axxell
(ei varajäsentä tällä hetkellä)

Noa Rautakoura
(varajäsen Anton Yancik)

Sari Wilhola, sivistyslautakunnan edustaja
(varajäsen Annika Wide)

Nuorisofoorumi on vaikutuselin, jossa nuoret voivat osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Säännöllisesti kokoontuvassa Nuorisofoorumissa on viisi jäsentä. Nuorisofoorumin jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Ollaksesi vaalikelpoinen, sinun tulee olla vaaliajankohtana 13-18-vuotias. 

Källhagens skolassa ja Järnefeltin koulussa nimetään yksi jäsen kummassakin. Siten varmistetaan, että kumpikin kieliryhmä saa ainakin yhden edustajan.  

Nuorisofoorumi toimii läheisessä yhteistyössä Inkoon sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kanssa. Lautakunta nimeää Nuorisofoorumin viidenneksi jäseneksi yhden edustajan. Nuorisofoorumin jäsen osallistuu vuorostaan aina sivistys- ja hyvinvointilautakunnan kokoukseen käsiteltäessä nuoria koskevia asioita.   


Viimeksi muokattu: 9.3.2018