Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §).  Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet

Lähetetty asia kirjataan diaariin ja lähetetään edelleen valmisteltavaksi sinne, mihin se kuuluu. Lähettäjän nimi ja yhteystiedot merkitään asian vireilletulon yhteydessä diaariin.

Kuntalaisen sähköpostilla lähettämä viesti saa olla vapaamuotoinen eikä vaadi sähköistä allekirjoitusta tullakseen vireille tai johtaakseen muihin toimenpiteisiin. Lähettäjän tulee kuitenkin ilmoittaa viestissä myös muut yhteystietonsa sähköpostiosoitteen lisäksi, jotta mahdollinen myöhempi yhteydenotto olisi mahdollista.

Kirjeenä lähetetty aloite tulee olla allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kaupungin kirjaamoon. Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite). Osoita aloite asianomaiselle toimielimelle.

Aloitteen/kirjelmän laatiminen

Hyvä aloite

  • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
  • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
  • sisältää yhteystietosi.

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvä aloite on asiallinen ja ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Laita aloitteeseen myös yhteystiedot. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Aloitteen voi tehdä
  • verkossa sivun oikeassa reunassa olevan kuntalaisaloite.fi -linkin kautta tai
  • sähköpostilla kirjaamoon:  inkoo (at) inkoo.fi  tai 
  • vapaamuotoisella kirjeellä osoitteeseen:

Viimeksi muokattu: 7.12.2015