Vammaisneuvosto 2013-2016

Inkoon Vammaisneuvosto

  • on perusturvalautakunnan valitsema työryhmä.  
  • on kunnan vammaisten asiantuntijaelin ja vaikutuskanava.
  • pyrkii vaikuttamaan mm. siihen, että vammaiset voivat käyttää kunnan peruspalveluja.

  • Neuvosto tekee aloitteita ja antaa ehdotuksia vammaisten elinolosuhteiden parantamiseksi.

  • tavoitteena on taata vammaisille mahdollisimman itsenäinen, arvokas ja rikas elämä.

Ordförande Barbro Viljanen,  (suppleant Bjarne Örnmark)
Viceordförande Rosita Ahlgren  (suppleant Tuula Okkonen)

Carita Viljanen (suppleant Soile Gustavsson)
Veikko Niiranen (suppleant Marjo Mickelsson)
Tapani Koivula (suppleant Nina Sellman)


Viimeksi muokattu: 18.1.2016