Bro

Mikä on kunta?

Kunnilla on Suomessa Itsehallinto

Suomen perustuslain mukaan ”Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon”. Itsehallinto tarkoittaa, että kunnilla oikeus päättää itse omista asioistaan. Itsehallinto mahdollistaa sen, että asioita voidaan tehdä eri tavoin eri kunnissa.

Itsehallinto ei kuitenkaan tarkoita, että kunnat voisivat päättää kaikesta. Kuntien tehtävät määritellään laissa, ja kunnilla on velvollisuus järjestää kuntalaisille palveluita, kuten maksuton perusopetus. Itsehallinnon takia kunnilla on kuitenkin valtaa päättää siitä, miten ne palvelut järjestävät.

Koska kunnilla on velvollisuus järjestää palveluita, kunnilla on oltava myös rahaa palveluiden järjestämiseen. Itsehallinto takaakin kunnille oikeuden kerätä veroja.

Kunnan itsehallinto takaa myös kunnan asukkaille oikeuksia, joita toisen kunnan asukkailla ei ole. Kunnan asukkaat voivat äänestää joka neljäs vuosi kuntavaaleissa, joissa valitaan kunnanvaltuutetut. Kuntalaisten valitsema kunnanvaltuusto on kunnan ylin päätöksentekijä.

Miksi kuntien itsehallinto on hyvä asia?

Kuntien itsehallinto perustellaan sillä, että paikallisista asioista tulisi päättää mahdollisimman lähellä kuntalaisia, joihin päätökset vaikuttavat. Tällöin kuntalaisilla on helpompi vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon. Paikallisessa päätöksenteossa pystytään myös huomioimaan kyseisen alueen erityispiirteet.

Itsehallinto pähkinänkuoressa
  • Kunnan asukkailla on oikeus päättää oman alueensa asioista.
  • Ylintä valtaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto, jonka jäsenet kunnan asukkaat valitsevat kuntavaaleissa.
  • Kunnilla on oikeus päättää millä tavoin järjestää lain vaatimat palvelut.
  • Kunnilla on verotusoikeus.

Inkoon vaakuna


Viimeksi muokattu: 25.1.2017