Lautakunnat

Lautakuntien tehtävät määräytyvät hallinnonalakohtaisesta lainsäädännöstä ja tehtävistä. Yksityiskohtaisesti tehtävät ja toimivalta määritellään kunkin toimielimen kohdalla Inkoon kunnan hallintosäännössä.

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, käytännössä noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kunnanhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Lisäksi kunnanjohtajalla ja kunnanhallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Kokouksessa asiat käsitellään kirjallisen esityslistan pohjalta. Kokoukseen asiat valmistelevat lautakunnan alaisen toimialan virkamiehet ja esittelee lautakunnan alainen johtava.


Viimeksi muokattu: 8.6.2017