Kunnanvaltuuston kokouspäivät syksyllä 2017

- 10.8 iltakoulu
- 17.8 iltakoulu
-  4.9 varsinainen kokous
-  29.- 30.9. strategiaseminaari/työpaja
-  30.10.strategia-,talousarviseminaari
-  13.11. varsinainen kokous
-  4.12. varsinainen kokous, strategia, talousarvio

Kunkin kokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kymmenentenä päivänä kokouksen jälkeen.


Viimeksi muokattu: 18.10.2017