Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta ja toiminnan arvioinnista.

Valtuuston koko määräytyy kunnan asukasluvun mukaan. Inkoossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa.

Valtuusto on ryhmittynyt eri puoluekantojen mukaan valtuustoryhmiksi.

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokouksista ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen kokousta kunnantalon virallisella ilmoitustaululla ja kunnan nettisivuilla Tiedoksiannot-osion alla. Kokouspäivät löytyvät myös tästä.

Kokousten pöytäkirjat pidetään nähtävänä kymmenentenä päivänä kokouksesta tai pyhäpäivän sattuessa mainituksi päiväksi, lähinnä seuraavana arkipäivänä kunnantalolla.

Viimeksi muokattu: 21.8.2017