Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys tapahtuu 29.3 – 4.4.2017 välisenä aikana Inkoon kunnassa Kunnantalolla. Osoite: Ola Westmanin puistotie 3.

Ennakkoäänestyspaikka on auki seuraavasti:

arkisin                                 klo   9.00 – 18.00               

lauantai ja sunnuntai        klo 10.00 – 14.00               

Lähempiä tietoja antaa vaalitoimitsija ennakkoäänestyspaikalla.

KOTIÄÄNESTYS JA ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSESSA

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Omaishoitaja, joka on kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja ja joka on kyseisessä kunnassa äänioikeutettu ja tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle viimestään 28.3.2017 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, os. Keskusvaalilautakunta, PL 6 10211 Inkoo, tai puhelimitse, puh. 09 29515 310 .  Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja kunnantalon neuvonnasta. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivulta http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html

Laitosäänestys järjestetään Vaahteramäessä.

Jokainen äänestäjä on tarpeen vaatiessa velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksen tai muun vastaavan valokuvalla varustetun asiakirjan avulla.  Lähimmältä poliisilaitokselta voi hakea maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Tähän tarvitaan kaksi passikuvaa.


Viimeksi muokattu: 28.2.2017