Tiedoksiannot

Sivistystoimen toiminta- ja projektiavustukset 2017

Sivistyslautakunta on varannut varoja jaettavaksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan. Sivistyslautakunta myöntää toiminta- ja projektiavustuksia.

Hakuaika 3.4 - 21.4.2017. Liitteet on toimitettava viimeistään 26.4.2017.
Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Toiminta-avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle tai yhteisölle, jonka kotipaikka on Inkoo. Yhdistyksen/yhteisön toiminnan tulee olla käynnistynyt viimeistään edellisenä vuonna, ja yhdistyksen/yhteisön tulee harjoittaa Inkoon kunnassa sellaista liikunta-, kulttuuri- tai nuorisotoimintaa, joka on avointa kaikille. Yhdistykset, jotka eivät ole rekisteröityneitä Inkoossa voivat anoa avustusta vain Inkoossa järjestettävään toimintaan, ja vähintään 70 % toimintaan osallistuvista on oltava inkoolaisia.

Projektiavustusta voidaan myöntää sellaisen yksittäisen tapahtuman tai projektin järjestämiseen, jossa jäsenyys tai kutsu ei rajoita kuntalaisten osallistumista. Hakemukseen liitetään aina projektisuunnitelma ja kustannusarvio. Lisäksi hakemuksesta on käytävä ilmi, aikooko järjestäjä periä sisäänpääsymaksun. Järjestäjän oman osuuden projektin kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 20 %.

Avustushakemuksen voi täyttää kunnan sivustolla www.inkoo.fi > Asiointi ja lomakkeet > Sähköiset lomakkeet.

Avustushakemuksen voi myös lähettää osoitteeseen
Inkoon kunta
Sivistystoimisto
Rantatie 2
10210 Inkoo


27.3.2017
SivistyslautakuntaPalaa otsikoihinViimeksi muokattu: 24.6.2017